ใบอนุญาต จาก กสทช


สถานีวิทยุเคทีไทย FM.106.00 MHz.

2016-07-22 (1) 2016-07-22